Merimetsa kliiniku labor osaleb rahvusvahelisel hambaravimessil IDS 2019

Seoses hambaravi digitaliseerimisega avanevad Meriemetsa Hambakliiniku laboril uued ekspordivõimalused oma teenuste välisturgudele viimiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks. Selleks kasutab Merimetsa Hambakliinik EASi välismessitoetust ja projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summas 8000 eurot.

Projekti nimetus:

Merimetsa Hambakliiniku hambalabori ekspordivõimaluste suurendamine

Messil osalemise eesmärgid on :

– kontaktide kogumine uute tehnoloogiate tutvustamiseks potnetsiaalsetele klientidele.

– uute kontaktide ning potentsiaalsete partnerite leidmine, et arendada ja täiustada loodud teenuseid

Projekti lühikirjeldus ja oodatavad tulemused:

Eestis on hambaravi digitaliseerimine veel algfaasis ning mitte kõik hambakliinikud ei kasuta täna digitaalse hambaravi võimalusi. Seetõttu on turg väike ning oleme otsustanud otsida kliente rahvusvaheliselt turult. Meie eesmärk on meie hambalabori võimaluste rahvusvaheline tutvustamine, koostööpartnerite leidmine ning digitaalsete teenuste ostutamine, sealhulgas: diagnostilise materjali analüüs ning nõustamine, digitaalne hambaimplantaatide paigaldamise planeerimise teenus (CAD-CAM planning) – mille käigus kogutakse klientidelt diagnostiline materjal, aidatakse koostada raviplaan ning vajadusel valmistatakse ka 3D prinditud mudelid, kirurgilise etapi teostamiseks. Kõiki eelnevaid etappe annab teostada interneti vahendusel mistõttu hindame, et antud teenusele on võimalik leida rahvusvahelist turgu.

Merimetsa kliinik
pakub täisteenust –
raviplaanist uue hambani!

Kroonid, sillad, panused & laminaadid

Oleme teinud pingutusi, et pakkuda meie patsientidele parimat ja kõige kaasaegsemat hambaravi. Et selle eesmärgini jõuda, rajasime kliiniku juurde hambalabori, mis toimib täisdigitaalselt. Digitaalne labor erineb töömetoodikate osas tavapärasest hambalaborist päris mitmete nüansside poolest.

Digitaalse tööprotsessi puhul ei ole vaja võtta suust jäljendeid. Jäljendite võtmine võib olla patsiendi jaoks võrdlemisi ebameeldiv protseduur. Sageli kutsub see esile okserefleksi ning jäljendite täpsus võib kannatada. Väga kergesti tekivad jäljendite võtmisel ebatäpsused – õhumullid ning äratõmbed, mis võivad mõjutada kipsmudelite täpsust. Igas etapis võib tekkida viga.

Digitaalse protsessi puhul on vea võimalus väiksem, sest puudub vajadus valada mudeleid. Kujutis hammastest salvestatakse otse arvutisse ning hambatehnik saab valminud digitaalse mudeliga kohe tööd alustada.

Digitaalse tööprotsessi puhul valmistavad hambatehnikud esmalt digitaalse projekti. Enamus tööd teostatakse arvutite abiga.

Arvutitarkvara ja digifotode abil on võimalik tööd väga täpselt planeerida ning ära hoida vigu.

Arvuti abiga disainitud kaasaegsed hambaproteesid valmivad robotite abil. Materjalitoorikust freesitakse hästiistuvad hambakroonid, sillad, laminaadid või panused. Materjalid, mida kasutame on esteetilised ning vastupidavad. Kuna käsitööd proteeside valmimisel on vähem, on ka vähem võimalusi teha inimlikke vigu.

Samas ei ole võimalik selles töös siiski vaid ainult roboteid usaldada. Lõplik karakteriseerimine ning kvaliteedi kontroll viiakse läbi ikkagi hambatehnikute poolt.

Robotite abiga on võimalik saavutada parem tööefektiivsus ning vältida inimlikke eksimusi. Samas ei tööta robotid siiski täna veel inimeste abita. CAD- CAM töömetoodika häälestamine ning tehnika täiustamine on onlnud meile oluliseks eesmärgigks. Oleme seisukohal, et iga tööetappi peaks teostama oma ala spetsialist. Seetõttu töötab meie hambalaboris kogenud insener Erkki Ernits. Erkki on lõpetanud TPI informaatika erialal ning õppinud juurde 3D modelleerimist.

Hambatehnik Sille Reinson on pikaaegse töökogemusega ja hea käega spetsialist. Ta kannab hoolt selle eest, et restauratsioonid saaaksid lõpliku viimistluse ning esteetilise välimuse.

Sirona-Cerec

SIRONA CEREC süsteemi kasutame hambakroonide ja panuste valmistamisel.

Robotooline frees Datron

HAMBAPROTEESIDE VALMISTAMISEKS

Datron võimaldab saavutada head täpsust ning on samas väga efektiivne tööriist. Masin töötab iseseisvalt ning on võimeline tegutsema ilma järelvalveta ööpäevaringselt. Aparaadi tööd ning veateateid saab operaator jälgida interneti vahendusel. Selline aparatuur on Eestis hetkel ainulaadne.

Hambakroonide lõplik karaktiseerimine

3D Printer Envisiontec

HAMMASTE VALMISTAMINE 

3D printer Envisiontec on üks täpsemaid printereid, mille abil on võimalik pritnida erineviad hambaravis kasutusel olevaid materjale. Meie kasutame 3D printerid ajutiste proteeside, erinevate abikapede ning öökapede printimiseks. Samuti saame sellega vajadusel valmsitada füüsilised hambamudelid.