Täisteenust pakkuv hambakliinik
nüüd ka kesklinnas: Kreutzwaldi Hambakliinik

  • Eesti

Oleme avatud : Vastuvõtud eelregistreerimisega E-R 8.30-19.00
  Telefon : 640 5500

Ravidokumentide väljastamine

Hammaste mudeleid, röntgenülesvõtteid ja ravikaardi koopiat väljastatakse:

  • patsiendile kohapeal täidetava avalduse ja isikut tõendava fotoga dokumendi alusel
  • patsiendi esindajale patsiendi poolt e-kirjaga digitaalselt allkirjastatud saadetud või allkirjastatud lihtkirjaliku volituse ja volitatud isiku isikut tõendava fotoga dokumendi esitamisel
  • patsiendile tema poolt e-kirjaga saadetud digitaalselt allkirjastatud taotluse alusel
  • kindlustusfirmadele ja advokaadibüroodele taotluse alusel (patsiendi poolt kirjalikult allkirjastatud või e-kirja teel saadetud digiallkirjastatud taotlus)

Tellimus täidetakse avalduse saamisele järgneva 5 tööpäeva jooksul.

Patsiendil või tema esindajal on õigus saada üks kord aastas oma/esindatava ravidokumentidest tasuta koopiaid kuni 20 lehekülge. Alates 21. leheküljest tasub teabenõudja 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Avaliku teabe seadus §25).

Ravidokumentidest koopiate väljastamisest keeldumine (Isikuandmete kaitse seadus §20)

Andmesubjekti õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel piiratakse, kui see võib:
1) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
2) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset;
3) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
4) raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.

Isikuandmete saamiseks palume pöörduda OÜ Merimetsa Hambakliinik administraatori poole, kus on võimalik täita avaldus ravidokumentide saamiseks või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile info@mhk.ee.

Elektroonsel kujul edastame raviteenuste arveid, koopiaid ravikaardist ja hammaste digitaalseid ülesvõtted (.jpg formaadis) krüpteerituna patsiendi nimele või kohapeal salvestatult andmekandjale (vt Hinnakiri).
Hammaste mudeleid, fotopaberil olevaid panoraamröntgeneid ja pilte hammastest väljastame ainult kohapeal patsiendile isiklikult või volitatud isikule.