Täisteenust pakkuv hambakliinik
nüüd ka kesklinnas: Kreutzwaldi Hambakliinik

  • Eesti

Oleme avatud : Vastuvõtud eelregistreerimisega E-R 8.30-19.00
  Telefon : 640 5500

Hambaarstid

Dr Jevgenija Lukash

Elukutse valimisel olen juhindunud kahest põhimõttest: eneseareng ja soov inimesi aidata. Hambaravi on saanud selleks elukutseks, mida otsisin. Saan naudingut tehtud tööst, mis toob kasu ja tervist ka minu patsientidele. Meditsiin ei seisa kunagi paigal ja pideva arengu võimalus töökohal teeb töö huvitavaks. Kui oled ühes valdkonnas saavutanud häid tulemusi, siis võib julgesti edasi minna keerulistele asjadele. Kõik see inspireerib mind ja teeb õnnelikuks töökohal.

Dr Ave Põld

Lõpetasin 2017 suvel Tartu Ülikooli hambaravi eriala. Õpinguaastate jooksul olen pidanud väga oluliseks enesetäiendamist, rahvusvaheliste suhete arendamist ning kogukondlikku tööd. Olin rahvusvahelise hambaraviüliõpilaste liidu (IADS) juhatuses ning Eesti tudengite delegaat erinevatel hambaravi kongressidel. Olen käinud vabatahtlikuna Nepalis ning tegelenud suutervise edendamisega Eestis. Hindan väga seni kogutud teadmisi ning töötan pidevalt hambaravi edendamise nimel meie riigis.

Dr Riinu Rahuoja

Lõpetasin Tartu Ülikooli hambaravi erialal 2010. aastal, 2011 aastal astusin suu-, näo- ja lõualuudekirurgia residentuuri, mida viisin läbi Põhja- Eesti Regionaalhaiglas. Ka oma hambaravis töötades olen spetsialiseerunud pigem kirurgilistele protseduuridele.

Dr Laura Saarlo

Aastal 2010 lõpetasin Tartu Ülikoolis hambaravi eriala. Õige pea peale seda siirdusin mitmeks aastaks tööle Soome, kust toon endaga kaasa Põhjamaise nägemuse hambaravist. Lisaks olen teinud erialast vabatahtlikutööd Keenias 2014 aasta suvel. Armastan oma tööd selle mitmekülgsuse ja loomingulisuse poolest. Pean väga oluliseks, et suudan oma patsientidega luua usaldusväärse suhte ja pakkuda neile kvaliteetset ning tulemuslikku ravi.

Dr Kristiina Liigant

Erialavalikul sai määravaks soov inimeste elukvaliteeti parandada. Igapäevatöös hindan individuaalset lähenemist ning arsti-patsiendi vahelist usaldust. Osalen aktiivselt erialastel täiendustel ning hoian end kursis pidevalt areneva meditsiinimaailmaga. Arvan, et terve naeratus on enesekindluse üks võtmetest.

Dr Liis Burmeister

Tegelen igapäevatöös hambaravi, juureravi ja proteesimisega. Olen omandanud eriala Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, kus ma tegutsesin ka Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu presidendina. Tunnen huvi erialase enesetäiendamise vastu, osaledes pidevalt nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel erialastel koolitustel. Vaba aega sisustan meeleldi sportimise ning tantsimisega, samuti sõpru külastades ning reisides.

Dr Ilja-Ülo Nukka

Minu tugevad küljed on positiivne ellusuhtumine ja optimism. Ka hambaravis tegutsen sellest lähtuvalt. Arsti-patsiendi suhe on väga oluline eduka lõpptulemuse saavutamiseks ja ma annan endast parima, et tagada patsientidele kindlustustunne ja mugavus ka hambaravitoolis. Iga rahulolev patsient motiveerib mind võtma vastu uusi väljakutseid!

Dr Kertu Ollema

Olen töötanud hambaarstina 2003 aastast. 2016a alates täiendan end parodontoloogia residentuuris Tartu Ülikoolis ning erinevatel igemekirurgia ja implantoloogia alastel kursustel Saksamaal. Teen oma tööd suure kire ja säravate silmadega. Erialaselt tegelen enamasti igemeravi, igemekirurgia ja implantoloogiaga, aga meeldib ka luua ilusaid naeratusi. Pean oluliseks meie põneva kiiresti areneva eriala arenguga kaasas käia, et pakkuda patsientidele parimaid ravivõimalusi.

Dr Helen Vahtras

Olen praktiseerinud hambaarstina alates aastast 2000. See amet pakub iga päev põnevaid väljakutseid. Mulle meeldib, et saan rakendada oma loomisvõimet. Kõige enam pakub seda proteesimine, implantoloogia ja esteetiline restauratsioon. Oma töös pean oluliseks ka head suhtlemisoskust ja pidevat enesetäiendamist.

Dr Ingridh Oks

Ortodontia eriala paelus mind juba enne kui asusin Tartu ülikooli hambaraviteadust õppima. Nüüdseks olen ortodondina töötanud 10 a. Naudin oma ameti juures endiselt selle loomingulisust, mitmekülgsust ja pidevat enesetäiendamise vajadust. Oma tööd võrdleksin mosaiikpildi kokkupanemisega, kus iga pisidetail peab olema paigas, et moodustuks kaunis tervikpilt.

Dr Kristiina Viltsin

Ortodontia eriala juurde jõudsin kohe peale internatuuri läbimist 19 aastat tagasi. Armastan seda eriala: mulle on see töö ja hobi koos! Meeldib, et selles töös on vähe rutiini ja pidevalt tuleb lahendada üha uusi ja uusi olukordi. Sellest ka pidev vajadus täiendõppe järele. Kuna paljude patsientide ravilahendused on meeskonnatöö, siis hindan kliinikus töötavate arstide kõrget erialast taset ja soovi pakkuda oma patsientidele parimat ravikvaliteeti. Ortodondi töö patsiendiga on pikaaegne ja vastustus on suur, kuid kui see töö kannab vilja, siis on see parim innustus uuteks väljakutseteks.

Dr Silvia Saukas

Hambaravi köidab mind, kuna see teadus on kiiresti uuenev, võimaldades elukestvat õpet ning ei muutu seetõttu üksluiseks. Oma erialasuunaks olen valinud juureravi, kuna põletikuliste hammaste kvaliteetne ravi on sageli alternatiiviks hamba eemaldamisele ning edaspidisele puuduva hamba asendamise protsessile.

Dr Anna Mölder (end. Strezeva) (lapsehoolduspuhkusel)

Naudin mõnusat keskkonda ja häid suhteid ning püüan seda pakkuda ka oma patsientidele. Minu lemmik hambaravivaldkond on juureravi. Loodan oma teadmiste ja oskustega anda panuse hammaste säilitamisse, tänapäeval kiirelt arenevate hamba asendamise võimaluste kõrvalt. Hambaravi areneb pidevalt ning pakub mulle igapäevaselt uusi väljakutseid ja arenguvõimalusi.